Игри

Информация за страница Ел.табло

   Монтирането на ел.табло е една от основните дейности на фирмите, които предлагат монтажно – строителни и ремонтни дейности по домовете и офисите. Но докато поставянето на инсталацията и нейното последващо свързване може да изглежда сравнително просто и лесно, особено за професионалистите, то има неща, на които задължително трябва постоянно да се обръща внимание. Става дума най-вече за общите изисквания към таблата и за типовете контролни проверки, благодарение на които се удостоверява дали дадено табло работи в пълна изправност или следва незабавно да се подложи на стриктна поправка. Основните проверки на таблото са общо седем на брой, като всяка една от тях е с огромно значение за правилното му функциониране. Допустимите прегрявания и електрическата якост на изолацията са първите два теста, а веднага след тях идва ред и на ефективността на защитната верига и устойчивостта срещу късо съединение. Изолационните разстояния през въздуха и по повърхността на изолацията също са под строг контрол, а цялата процедура завършва с още две проверки – за степен на защита и механично действие.

    Ел.табло обаче се подлага и на доста по-сложни проверки, като например тези от типа контролни изпитвания. Макар и само три на брой, те са с решаващ принос за устойчивостта и стабилността на конструкцията, като предимството в случая е, че могат да се извършват в напълно произволен ред. Без да ги пропускаме и да правим всичко по реда и правилата, няма защо да се тревожим, че таблото ще създава неприятности в близко или далечно бъдеще. Прегледът на монтажа и начина на свързване на проводниците в комплект с изпитание на електрическото действие са първата от общо три процедури, като този етап е известен с наименованието „преглед на ККУ”. Електрическата якост на изолацията и проверката на защитните мерки и непрекъснатостта в ел.веригата са следващите две важни стъпки, които трябва да се направят, ако искаме да имаме провеждането на изпитанията по професионален начин. Възможно е голяма част от потребителите да не са добре запознати с тази процедура, но важното е професионалистите, наети за тази работа, да я разбират добре. Тогава инсталациите са в сигурни ръце, което е оптималната гаранция за обитателите на сградите, че няма да има опасност от възникването на пожари.

    Ел.табло, независимо от кой вид е, задължително има общи изисквания, които са валидни за всички инсталации, нови, стари, ремонтирани и пр. Първото от тях е именно с устойчивостта на конструкцията, така че дори и в случай на някаква повреда тя да не се развали напълно. Следват изискванията, свързани с устойчивост при възникването на пожара. Не са малко случаите, когато огънят лумва именно от някакъв дефект в таблото. От това автоматично следва изводът, че таблата трябва да са лесно достъпни за екипите, отговорни за тяхната поддръжка. Само така те ще могат бързо и адекватно да се намесят и да предотвратят по-сериозни последици. Още едно общо изискване е това, което се отнася до осигуряването на електричество за хората по всяко време на денонощието. Ако такова не е налице, е повече от очевидно, че в таблото има сериозна повреда, отстраняването на която е препоръчително да се извърши възможно най-бързо.

eXTReMe Tracker